16747831_large
საჰაერო გადაზიდვები
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing eli
4563435333_large
სახმელეთო გადაზიდვები
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing eli
atlas-884204
საზღვაო გადაზიდვები
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing eli
gleise-1555348_1920
სარკინიგზო გადაზიდვები
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing eli
206240182_large
საპროექტო გადაზიდვები
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing eli

საჰაერო გადაზიდვები

ჩვენი საჰაერო გადაზიდვა ვრცელდება აეროპორტიდან-აეროპორტამდე და კარიდან-კარამდე მიწოდებაზე. გთავაზობთ ტვირთის შეგროვებას აზიის, ევროპისა და აშშ-ს მთავარ…