საბროკერო სერვისი

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

 • ყოვლისმომცველი საბაჟო  მომსახურება – საზღვაო, საჰაერო და საავტომობილო ტვირთების იმპორტისა და ექსპორტისთვის;
 • დოკუმენტაციის მომზადება;
 • გადატვირთვის პროცესის სრული  მეთვალყურეობა;
 • ტვირთის ინსპექტირება;
 • დამკვეთის სახელით სახელმწიფო საგადასახადო სტრუქტურებთან ანგარიშსწორების ორგანიზება;
 • საკუთარი საწყობი და მასთან დაკავშირებული სამეურნეო საქმიანობა;  
 • შიდა დისტრიბუცია საკუთარი ავტოპარკით;
 • დიპლომატიური ტვირთების მომსახურება;
 • ტვირთების შეფუთვა.
   

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ სპეციალიზდება კურიერულ ტვირთებზე:

 • საერთაშორისო ტვირთების შიდა დისტრიბუცია;
 • ამანათები და დოკუმენტაცია;
 • სენსიტიური ტვირთების დროულად მიწოდება;
 • ტემპერატურული რეჟიმის ტვირთების დაუზიანებლად ტრანსპორტირება;
 • პრიორიტეტული იმპროტის ექსპრესმიწოდება;
 • დამატებითი ღირებულების სერვისები.

 

დაგაინტერესათ სერვისმა?

ჩვენი პრეზენტაცია