საბროკერო სერვისი

საბროკერო სერვისი

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

 • ყოვლისმომცველი საბაჟო  მომსახურება – საზღვაო, საჰაერო და საავტომობილო ტვირთების იმპორტისა და ექსპორტისთვის;
 • დოკუმენტაციის მომზადება;
 • გადატვირთვის პროცესის სრული  მეთვალყურეობა;
 • ტვირთის ინსპექტირება;
 • დამკვეთის სახელით სახელმწიფო საგადასახადო სტრუქტურებთან ანგარიშსწორების ორგანიზება;
 • საკუთარი საწყობი და მასთან დაკავშირებული სამეურნეო საქმიანობა;  
 • შიდა დისტრიბუცია საკუთარი ავტოპარკით;
 • დიპლომატიური ტვირთების მომსახურება;
 • ტვირთების შეფუთვა.
   

შპს „კავკასტრანსექსპრესი“ სპეციალიზდება კურიერულ ტვირთებზე:

 • საერთაშორისო ტვირთების შიდა დისტრიბუცია;
 • ამანათები და დოკუმენტაცია;
 • სენსიტიური ტვირთების დროულად მიწოდება;
 • ტემპერატურული რეჟიმის ტვირთების დაუზიანებლად ტრანსპორტირება;
 • პრიორიტეტული იმპროტის ექსპრესმიწოდება;
 • დამატებითი ღირებულების სერვისები.

 

Caucastransexspress Ltd offers the following services:

 • Comprehensive customs services – for import and export of sea, air and road cargo;
 • Preparation of documentation;
 • Full oversight of the reset process;
 • Cargo inspection;
 • Organizing settlements with state tax structures on behalf of the customer;
 • Own warehouse and related agricultural activities
 • Internal distribution with its own fleet;
 • Diplomatic cargo service;
 • Packing of goods.

 

Caucastransexspress Ltd specializes in courier cargo:

 • Internal distribution of international cargo;
 • Parcels and documentation;
 • Timely delivery of sensitive cargo;
 • Transportation of temperature regime cargo without damage;
 • Express delivery of priority imports;
 • Value-added services.

დაგაინტერესათ სერვისმა?

ჩვენი პრეზენტაცია