საპროექტო გადაზიდვები

საპროექტო გადაზიდვები

საპროექტო ტვირთს შპს „კავკასტრანსექსპრესისთვის“ ტრადიციულად, მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ჩვენი გამოცდილი საპროექტო გუნდი წარმატებით ახორციელებს სპეციალიზებულ მომსახურებას, რათა ნებისმიერი მოთხოვნა დროულად და ხარისხიანად დაკმაყოფილდეს. საპროექტო და სხვადასხვა ზომისა და აღწერილობის მძიმე ტვირთებზე მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება ამტკიცებს, რომ წარმატებით ვძლევთ ნებისმიერ დაბრკოლებას, რომელიც ამგვარი რთული პროექტების განხორციელებისას შეიძლება წარმოიქმნას.  

საპროექტო გადაზიდვებში ჩვენი მომსახურება  მოიცავს:

 • ზეგაბარიტული და ზემძიმე ტვირთების დამუშავება და ტრანსპორტირება, მათ შორის ე.წ. ოფშორული ნავთობის მოწყობილობები, სამრეწველო ტურბინები, ტრანსფორმატორები, არაგაბარიტული ტექნიკა, ფოლადის მილები და სხვა მოცულობითი კონსტრუქციები;
 • რკინისა და ფოლადის ფურცლები, დეტალები, კოჭები და კონსტრუქციები;
 • ხის პროდუქცია: ქაღალდი, მუყაო, მერქანი, ხე და სხვ.;
 • სატრანსპორტო საშუალებების – სატვირთოები, ბეტონის ამრევი (მიქსერი), სასწრაფო დახმარების მანქანები, მუნიციპალური ტრანსპორტი და სხვ. ტრანსპრტირება ზღვითა და პორტებში გემის ნავთსაყუდელზე აგორება-ჩამოგორების სამუშაოები;
 • სამშენებლო ტექნიკა (სამთო-სატვირთო, ამწეები, ექსკავატორები და სხვ.);
 • მშრალი, ნაყარი ტვირთი: ნაწილობრივი და მთლიანი გემებით გადაზიდვა;
 • მარშრუტის შესწავლა და ადგილის ინსპექტირება;
 • ტვირთზე მეთვალყურეობა დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ადგილას;
 • ამწეკრანების მობილიზაცია და სამონტაჟო მომსახურება;
 • შიდა, მათ შორის მძიმე ტვირთისა და სარკინიგზო გადაზიდვები;
 • დაზღვევა;
 • ტვირთის მოკლე და გრძელვადიანი შენახვა ფოთის, ბათუმის, აქტაუსა და თურქმენბაშის  პორტებში;
 • სახმელეთო გადაზიდვებისას ტვირთის გაცილებისა და საგზაო ნებართვების უზრუნველყოფა;
 • საბაჟო პროცედურები.

Project shipments are one of the core directions of Caucastransexspress Ltd. Our experienced team successfully implements specialized services to meet any requirements in a timely and quality manner. Many years of experience  on heavy loads of design and various sizes and descriptions prove that we successfully overcome any obstacles that may arise during the implementation of such complex projects.

Our services in project shipping include:

 • Handling and transportation of oversized and heavy loads, including so-called Offshore oil equipment, industrial turbines, transformers, oversized equipment, steel pipes and other volumetric structures.
 • Iron and steel sheets, details, spools and structures.
 • Wood products: paper, cardboard, wood, wood, etc.
 • Vehicles – trucks, concrete mixers, ambulances, municipal transport, etc. Transportation by sea and in ports Rolling and unloading works on the ship’s berth.
 • Construction equipment (mining-trucks, cranes, excavators, etc.)
 • Dry, bulk cargo: shipping by partial and whole vessels
 • Route study and site inspection.
 • Cargo surveillance at the place of loading and unloading.
 • Crane mobilization and installation services
 • Domestic, including heavy freight and rail transportation
 • Insurance
 • Short and long term storage of cargo in Poti, Batumi, Aktau and Turkmenbashi ports
 • Provision of cargo handling and road permits during land transportation
 • Customs procedures.

დაგაინტერესათ სერვისმა?

ჩვენი პრეზენტაცია